Política de Cookies

Política de Cookies

[CAT]

Què són?

Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

Les seves principals funcions són:

  • Portar el control d’usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d’usuari i la seva contrasenya, s’emmagatzema una cookie per tal que no hagi d’introduir-la a cada pàgina del servidor.
  • Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, i intents de spyware (programes espia) per part d’agències de publicitat, entre d’altres. Això pot desencadenar problemes de privacitat.

Així mateix, sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web; en compliment amb el Reial Decret-llei 13/2012. Si continua navegant, considerarem que accepta l’ús de cookies.

“Llei de Cookies”

El Reial Decret-llei 13/2012, del 30 de març, publicat en el <<Boletín Oficial del Estado>> el passat dissabte 31 de març del 2012, transposa la Directiva 2009/136/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, que s’integra a la LSSI (Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic) modificant el segon punt del seu article 22, que queda redactat de la forma següent:

Article 22.2 de la Llei 34/2002. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hi hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades podrà facilitar-se mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a tal efecte. L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

Així mateix, GEMMA CAPELL DALMAU informa a l’usuari de que té la possibilitat de configurar el seu navegador de forma que se l’informi de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si aixó ho desitja, d’impedir que siguin instal·lades al seu disc dur.

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració:

Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari des d’aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES

Opera des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

[ESP]

Qué son?

Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.

Sus principales funciones son:

  • Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor.
  • Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros.

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, para esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

De esta forma, solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web; en cumplimiento con el Real Decreto-ley 13/2012. Si continua navegando, consideraremos que acepta el uso de cookies.

“Ley de Cookies”

El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado sábado 31 de marzo de 2012, transpone la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que se integra en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) modificando el punto segundo de su artículo 22, que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 22.2 de la Ley 34/2002. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.”

Asimismo, GEMMA CAPELL DALMAU informa al usuario de que tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.

A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá realizar dicha configuración:

Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES

Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 
 

[CAT]

Què són?

Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

Les seves principals funcions són:

  • Portar el control d’usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d’usuari i la seva contrasenya, s’emmagatzema una cookie per tal que no hagi d’introduir-la a cada pàgina del servidor.
  • Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, i intents de spyware (programes espia) per part d’agències de publicitat, entre d’altres. Això pot desencadenar problemes de privacitat.

Així mateix, sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web; en compliment amb el Reial Decret-llei 13/2012. Si continua navegant, considerarem que accepta l’ús de cookies.

“Llei de Cookies”

El Reial Decret-llei 13/2012, del 30 de març, publicat en el <<Boletín Oficial del Estado>> el passat dissabte 31 de març del 2012, transposa la Directiva 2009/136/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, que s’integra a la LSSI (Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic) modificant el segon punt del seu article 22, que queda redactat de la forma següent:

Article 22.2 de la Llei 34/2002. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que se’ls hi hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre les finalitats del tractament de les dades, d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Quan sigui tècnicament possible i eficaç, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades podrà facilitar-se mitjançant l’ús dels paràmetres adequats del navegador o d’altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la instal·lació o actualització mitjançant una acció expressa a tal efecte. L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica al sol fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

[ESP]

Qué son?

Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.

Sus principales funciones son:

  • Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor.
  • Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros.

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee, para esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

De esta forma, solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web; en cumplimiento con el Real Decreto-ley 13/2012. Si continua navegando, consideraremos que acepta el uso de cookies.

“Ley de Cookies”

El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado sábado 31 de marzo de 2012, transpone la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que se integra en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico) modificando el punto segundo de su artículo 22, que queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 22.2 de la Ley 34/2002. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto. Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.”